Naziv trgovca: Dupin d.o.o.
Sjedište: Dvorničićeva 22, 10000 Zagreb
Telefonski broj: 01/ 7899-590
Email: deliiicije@deliiicije.com
OIB: 31062429092
IBAN: HR2624840081100386214 (Raiffeisen-bank Austria d.d).
Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080148749
Temeljni kapital: 47.600 kn

Kontaktirajte nas

Osobne podatke obrađujemo u skladu s Politika privatnosti